La secretaria del BdT ha estat tancada durant tots els mesos de confinament i ho continuarà estant fins setembre, ja se us comunicarà la data de reapertura.